Menu

Bazı şempanzeler kulaklarına sebepsiz yere ot sokuyorlar.

grass-in-ear-chimpanzee-jpg__800x600_q85_crop
Herşey 2010 yılında Julie adındaki şempanzeyle başlamış. Julie bir parça otu kulağına sokmuş ve öyle bırakmış. Ve bunu defalarca üst üste yapmış. Peki niye? Saklayıp bilinmeyen bir amaçla sonra kullanmak için mi? Eğlence için mi? Bir gün toprağa dönüşüp bir ota besin vereceğini göstermek için mi?

Gerçekte bu kulaktaki ot vakası hiçbir anlamı yok gibi görünüyor. Ancak Julie kulağına ot koyduktan sonra gruptaki diğer şempanzeler de aynı şeyi yapmaya başlamış.

Aslında şempanzelerin bir kültürü olması sürpriz olmamalı. Doğada farklı grupların farklı adetleri ve kendilerine özgü kullandıkları gereçler mevcut. Ancak tüm bu şeyler genelde bir işlev görür, ancak bu kulaktaki otun Hayvan Davranışı dergisindeki makaleye göre gerçekten de hiçbir işlevi yok.

Bunun rastgele bir olay olmadığını görebilmek için araştırmacılar Zambiya’daki Vahşi Hayat evindeki 4 farklı şempanze grubunu incelemişler ve bu davranışın bir gruptan bunu gören diğer gruplara yayıldığını tespit etmişler.

Bilim adamlarının düşüncesine göre bu kulaktaki ot şempanzeler arasında yayılan bir nevi moda. Yani insanlardaki gibi.

Bir on yıla kadar defile yapmaya da başlarlar mı dersiniz?

Yorumlar

yorum